Arbeta med licenssvetsning i Jönköping

08 september 2020 jonas_olsson

Inom de flesta yrken finns det olika grader av avancemang. Det finns de som hela sitt yrkesliv arbetar med yrkets grunder. Och ofta är det grunderna som är de vanligaste och flesta uppdragen. Men så finns det de som väljer att ta sina kunskaper till en mer avancerad och specifik nivå.

Licenssvetsning i Jönköping är en avancerad typ av svetsning där höga krav ställs på både arbetsgivaren och den som utför svetsningen. Först och främst ska företaget vara godkänt att utföra en viss svetsning på licens. Sedan ska den anställde kunna följa de direktiven och kraven som just den licensen kräver.

 

Test och krav

Den som vill arbeta med den svetsning på licens som arbetsgivaren har får gå igenom ett behörighetsprov. Efter att man svetsat enligt företagets licens ska en kunnig tredje part bedöma arbetets kvalitet. Det kan vara lite olika beroende på licensens art.

Eftersom licenssvetsning är en typ av svetsning med höga krav så handlar det om områden som är mycket viktiga. Det kan vara svetsning av bräckliga material eller svetsning av material där innehållet absolut inte får komma ut. Exempel är farliga vätskor, gaser eller behållare med eld eller högt tryck.

 

 

Ett skapande yrke

Konsten att sammansvetsa metaller är både ett praktiskt och kreativt yrke. Även om man mer sällan får chansen att använda sig av den egna kreativiteten inom licenssvetsning. Det är ett område där man noga ska följa både ritningar och de direktiv som utförligt specificeras i licensen.

Men många lockas ändå av att arbeta med licenssvetsning. Eftersom det kräver en hög grad av noggrannhet så är det också ett utmanande arbete. Precis som många andra yrken finns det inte möjlighet att ha en dålig dag eller att stressa sig igenom uppdraget. Om något blir fel så kan det medföra mycket stor skada. Eller till och med livsfara.

Fler nyheter