En unik komfortrullstol gör socialt liv möjligt

14 februari 2022 jonas_olsson

editorial

Det är mycket långtråkigt och inte heller bra för kroppen att vara kvar i liggande ställning för länge. Synfältet minskas och man får inte tillräckligt med intryck och stimulans. De kroppsliga funktionerna försämras också om man ligger för länge.

För de som av olika anledningar måste ligga ner blir det väldigt påfrestande och man behöver mycket hjälp för att klara dagen. Att kunna sitta upp betyder därför väldigt mycket och om man dessutom kan förflytta sig ökar livskvaliteten och livslusten betydligt.

Företag som arbetar med produkter för rehabilitering letar ständigt efter nya lösningar som ska underlätta för de som är sängbundna att få rörelse och stimulans. En mycket bra lösning är en komfortrullstol eftersom den tillåter kroppen att vila i upprätt läge.

Komfortrullstolen är en praktiskt lösning som kan användas i hemmiljö, på boenden, inom sjukvård och hospicevård för personer med väldigt begränsad rörelseförmåga.

 

komfortrullstol

 

En komfortrullstol ger rörelse och stimulans

Den kompletta komfortrullstolen består av moduler där alla delar är tillverkade för att passa ihop utan störande sömmar. Sitsen har ett integrerat underbensstöd och kan kompletteras med ytterligare moduler för ökat skydd och bekvämlighet.

Armstöden är reglerbara på höjden och fotstöden kan kompletteras med ett swing-away för att lättare komma i och ur rullstolen. Som extra moduler finns också bord och olika typer av nackstöd.

När man kontaktar företaget som levererar den användbara komfortrullstolen får man hjälp att individanpassa den helt. Stolen kan anpassas till olika personer och finns också i en modell med integrerad hjälpmotor.

För personer med rörelsehinder, hjärnskador, neurologiska sjukdomar, demens eller ofrivilliga rörelser ger komfortrullstolen ny rörlighet och frihet. Att inte behöva vara sängliggande en hel dag kan påskynda rehabilitering eller bara underlätta en redan påfrestande livssituation.

För de som stöttar personer med mycket begränsad rörlighet blir det också en avlastning och möjlighet till en mer stimulerande samvaro.  

Fler nyheter