Förändringsledning är utbildning i att våga

19 november 2021 patrick_pettersson

editorial

Att leda ett företag kräver mod och beslutsamhet. Ibland är det bara roligt och man känner att man kan göra skillnad, men det finns också tillfällen när det tar emot och man tvivlar på sin förmåga. Det kan bli väldigt ensamt att leda och därför behöver man konstruktivt stöd hos de som har förståelse för situationen. En utbildning i förändringsledning ger redskap att hantera de utmaningar man möter. Den är ett sätt att bli en stark och självklar ledare som inte är tvekar inför förändringar och som utvecklar sig själv för att möta dom.

Utbildningar och kurser med mycket teoretisk kunskap är bra men lätt att glömma när man är hemma på plats igen. Man vet, men man har inte förändrats. Därför är det viktigt att hitta den utbildning som gör att man tar in kunskap genom att praktisera och utsätta sig själv för nya utmaningar.

 

image

 

Praktisk förändringsledning handlar i grunden om att förändra sig själv först

Den grundläggande kursen i förändringsledning innebär att man avsätter ett par tillfällen till internatkurser där man träffas i grupp. Man kommer iväg från det dagliga och under handledning ägnar man sig åt sig själv. Utbildningen sker i samarbete med Gestaltakademin och är en ettårig process som griper in i vardagen och ger utmaningar till förändring i hur man ser på mellanmänskliga relationer.

Mycket av förändringsarbetet ligger i att släppa fram andra och själv ta ett steg tillbaka. De redskap som utbildningen ger, gör det bland annat lättare att tydliggöra gränser mellan ansvarsområden, tydliggöra uppdrag och resultat samt synliggöra hur relationer och tankesätt bidrar eller hindrar verksamheten. Förändring handlar inte om att förändra andra utan att förändra det sätt man relaterar till andra. Därför får man möjlighet att gå på djupet med sin egen självinsikt, sina styrkor och de fallgropar som kan finnas på vägen.

Fler nyheter