Geoteknisk undersökning i Stockholm

12 februari 2022 jenny_olsson

En geoteknisk undersökning kan vara av mycket stor vikt för en stabil grund vid ett bygge. Oavsett om bygget är en pool, en fastighet eller ett stort bostadsområde så är en undersökning av grunden viktig för att det planerade bygget ska kännas säkert. 

Geogrund är företaget att anlita.

Geogrund hjälper såväl företag som privatpersoner med geotekniska undersökningar och är ett av företagen med mest erfarenhet i branschen. En markundersökning krävs i många fall för att få ett bygglov och genom undersökningen skaffas god kännedom om jordegenskaper, jordlagerföljd och grundvattennivåer. 

Geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning sker genom provborrning och till detta används en bandburen borrvagn som i flera punkter registrerar ett antal parametrar. Geogrund har tillgång till flera borrmaskiner i olika storlekar vilket gör att man kan välja den maskin som passar absolut bäst för uppdraget och på så sätt blir arbetet väldigt kostnadseffektivt. 

Geogrund arbetar med organisationer, företag och privatpersoner som planerar någon sorts byggnation och företaget står alltid till tjänst och svarar på frågor och funderingar. Geogrund strävar alltid efter att noggrannhet och effektivitet för att kunden ska få den högsta kvalitén till den lägsta kostnaden. Företaget rekommenderas av många av de största hustillverkarna och det finns gott om tidigare uppdrag att ta del av.

Det går utmärkt att kontakta Geogrund för olika typer av markundersökningar och företaget samarbetar med flera specialister inom geokonstruktioner och miljö samt att man anlitar professionella laboratorier. Allt detta gör man för att säkerställa bästa möjliga kompetens i branschen. Utöver geotekniska undersökningar så utför Geogrund även miljö- och vattenanalys samt radonmätningar.

Om du är i tagen med någon typ av bygge som kan behöva en markundersökning så kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och kontakta Geogrund för att få hjälp av den bästa möjliga kompetensen på marknaden. Tveka inte på att höra av dig till Geogrund.

Fler nyheter