Högkvalitativ brandtätning är en avgörande del för att en konstruktion ska kunna vara säker

17 maj 2022 Cecilia Olsson

I ett flerfamiljshus är det otroligt viktigt att de boende kan känna sig trygga och har det bästa skyddet mot bland annat brand. Detta är något som ska uppmärksammas redan från början och tas med i projekteringen för att skapa en så brandsäker byggnad som möjligt. I en byggnad finns olika brandceller, handlar det om ett flerfamiljshus så är i regel varje lägenhet en brandcell. Byggnaden delas in på detta vis för att en brand inte ska kunna sprida sig så lätt till andra delar av fastigheten. 

Brandtätning är avgörande för att brand inte ska sprida sig mellan olika brandceller

För att en brandcell ska fungera så krävs bra brandtätning, det används till exempel när man drar olika rör eller kablar igenom brandavskiljande konstruktioner. Tack vare högkvalitativ brandtätning är det möjligt att hindra både eld och rökgas att spridas mellan konstruktionens olika brandceller under en viss tid.

Det finns olika klassificeringar när det gäller brandsäkerhet där det bland annat handlar om hur länge konstruktionen kan motstå brand. 

Brandtätning

Det vanligaste är att brandmotståndet anges med beteckning EI där E står för integritet mot brand och I för isolering. Om man till exempel talar om brandklass EI 60 så betyder det att konstruktionen ska motstå och isolera mot brand i minst 60 minuter. Det är såklart bättre ju längre konstruktionen kan stå emot eld och rökgas och det är därför klokt att investera i produkter som gör den så säker som möjligt.

Högkvalitativa material till brandtätning 

Sewatek är ett företag som tillverkar ett brett sortiment av olika genomföringsprodukter för brandtätning anpassat för de flesta typer av konstruktionsmaterial.

Hos Sewatek finns lång erfarenhet som har gjort dem till experter inom passivt brandskydd. De har både produkter som de själva tillverkar samt förmedlingsprodukter som kompletterar urvalet av genomföringar och brandtätningsprodukter. Alla Sewateks produkter är noggrant undersökta och godkända vilket gör dem lämpliga för säker brandtätning. 

Fler nyheter