Hur en teknisk förvaltning arbetar i Stockholm

19 oktober 2020 lily_hansen

Om man äger fastigheter av större storlek så kan det vara smidigt att anlita någon som sköter om fastigheten eller fastigheterna. Har man dessutom hyresgäster så blir det ännu fler som behöver vara på plats.

Med hjälp av en teknisk förvaltning i Stockholm kan man lugnt luta sig tillbaka och släppa allt som har med skötsel och underhåll. Det är ett mycket enkelt och smidigt sätt att kunna satsa på det man själv är bra på. Resten överlämnar man till de som är proffs inom sitt gebit.

 

Kontroller och säkerhetsåtgärder

Inom teknisk förvaltning återfinns en hel del åtgärder som man kanske inte ens vet om finns. Åtminstone är det inget man någonsin behöver tänka på som hyresgäst i en fastighet. Men det är flera punkter som inte bara är oerhört viktiga utan även måsten. Som fastighetsägare finns det vissa lagar och regler som riksdagen sätter upp. 

 

 

Även om man inte misstänker att något är fel med fastigheten så är det ändå viktigt att man gör vissa kontroller. Som exempelvis radonmätningar och brandskyddskontroller. Vissa förutsättningar kan ändra sig med tiden och därför är det viktigt att man då och då ser över fastigheten.

 

Ägarens högra hand

Som fastighetsförvaltare är man något av fastighetsägarens högra hand. Och i stort sett är det inget som man inte kan ta över i uppdrag från ägaren. Åtminstone kan man arbeta tillsammans med sådant som kan dyka upp efterhand.

Det kan vara tvister med någon hyresgäst, försäkringsärenden eller något som kommer upp vid kontroller som behöver åtgärdas. Arbetsgångens rutiner brukar man fastställa vid ingången av samarbetet. Och sedan har man återkommande möten för att kunna stämma av hur det ligger till med fastigheten. Allt som utförs ska även finnas tillgängligt i mappar för vart och ett område. Så att alla lätt kan se vad som är gjort och när.

Fler nyheter