Hur skapar man lojala kunder?

05 november 2019 admin

Idag möter företag en allt större konkurrens vilket gör det svårt att behålla en lojal kundkrets. Att marknadsplatsen blir allt mer digital gör också att man måste arbeta på andra sätt för att bygga upp en relation med sina kunder.

Customer Experience eller kundupplevelse, blir ett allt vanligare begrepp och förklaras i korta drag som den uppfattning en kund får av de samlade interaktioner denne haft med ett företag. Kundupplevelsen finns alltid där, oavsett om man aktivt arbetar för att förbättra den eller inte. Man ser att företag som har en nära relation med sina kunder i större utsträckning har en positiv kundupplevelse, vilket i sin tur leder till återkommande/lojala kunder samt fler referenser och en ökad försäljning per kund.

Ett effektivt sätt att förbättra relationen med sina kunder är genom ett lojalitetsprogram.

 

Lojalitetsprogram i praktiken

En kundklubb är ett lojalitetsprogram som erbjuder fördelar för återkommande kunder. Blir man medlem i en kundklubb så kan detta bland annat innebära att man får unika erbjudanden eller poäng vid varje köp som i sin tur ger rabatt vid nästa köp. Grundtanken är att kundklubbsmedlemmarna blir premierade och har en tätare dialog med företaget. En kundklubb kan också ha olika nivåer där de mest lojala kunderna också får bäst förmåner.

För bland annat dagligvaruhandeln innebär ett kundklubbsmedlemskap även att företaget får en möjlighet att kommunicera med de kunder som redan har ett uttalat intresse av deras produkter.

 

 

Att tänka på

En kundklubb har klara fördelar för ett företag men man måste även se till att det blir en verklig och lättillgänglig fördel för kunden. Det viktigaste att tänka på är att:

  1. Det går snabbt och enkelt att registrera både medlemskap och bonusgrundande köp
  2. Det ger ett relevant värde baserat på kundens köpbeteende
  3. Det är enkelt att ta del av både bonus och fördelar

Fler nyheter