Kvalitativa maskiner till tillverkningsindustrin

21 februari 2022 jenny_olsson

editorial

 

Idag är återvinning ett hett ämne. Nedsmutsade hav fulla av plast och jordtemperatur som stiger har gjort gemene man allt mer uppmärksammad på hur viktigt det är med sopsortering och återvinning. Det har också gjort att återviningsindustrin har allt strängare krav på sig. Som företag inom denna bransch är det därför oerhört viktigt att använda sig av produkter och maskiner av kvalitet och som uppfyller kraven för att bli godkända. Kraven är hårda på hur vi återvinner material och hur avfallet sorteras. 

 

Återvinningsindustrierna

Agenturer i hela Skandinavien

JCN Teknik är ett företag med kvalitativa maskiner till återvinningsindustrin. Med stor kunskap värnar de om att deras kunder ska få produkter som är lämpade för deras arbete, vilket gör att de i sin tur kan utföra sina tjänster med kvalitet. JCN Teknik förser återvinningsindustrin med utrustning och maskiner från många av de ledande tillverkarna i Europa. De har dessutom agenturer i hela Skandinavien vilket gör att de når ett brett spann av kunder. För ett globalt företag som behöver varor till flera olika länder är det också perfekt, då maskinerna i bästa fall kan transporteras kortare sträckor om filialerna finns i olika länder, vilket både sparar pengar och värnar om miljön. 

Få tips och råd vid köp av din maskin 

JCN Teknik som besitter en stor kunskap på området fungerar dessutom gärna som bollplank till sina kunder, vilket gör att man som kund kan få tips och råd om man är osäker på vilken eller vilka maskiner man behöver för sin verksamhet. Att kunna handla av en kunnig leverantör brukar kännas tryckt, då man vet att man får det bästa möjliga. Det är viktigt att få rätt maskiner och produkter för att kunna utföra tjänsterna på rätt sätt och för att få nöjda kunder. Om du ska köpa en ny maskin och är inom återvinningsindustrin, kontakta JCN Teknik för att se vad de kan göra för dig och ditt företag.

Fler nyheter