Låt en duktig redovisningsbyrå sköta företagets papper

31 januari 2021 Cecilia Olsson

Med redovisning menas sammanställning och dokumentation av ett företags ekonomiska information. Dit räknas den dagliga bokföringen av affärshändelser samtidigt som den även innefattar bokslut och årsredovisning. Det är viktig information som sammanställs i redovisningen som kan vara bra för både interna och externa intressenter. Den kan till exempel ofta ligga som grund till de beslut som fattas inom företaget. 

Skillnad på intern och extern redovisning

Redovisningen delas in i två delar; intern och extern redovisning (även kallad affärsredovisning). Den externa delen är man tvungen att göra enligt lag och innefattar information om företagets resultat och ställning under en bestämd period. Den interna redovisningen innehåller ofta mycket mer detaljer och är mer omfattande eftersom den i regel används till att ge de anställda nödvändig information.

Håll koll på dokumentationen

Det kan vara lätt att blanda ihop redovisning och bokföring, eftersom de i princip handlar om samma saker. Egentligen kan man säga att bokföring är en del i redovisningen eftersom redovisningen innehåller registrerade affärshändelser i företaget (bokföring) men även bokslut, deklarationer och rapportering.

Vid redovisning är det viktigt att följa så kallad god redovisningssed. Det innebär att gällande redovisningslagar, redovisningsrekommendationer och vedertagen praxis ska följas. Därför kan det ofta kännas tryggast att anlita en redovisningsbyrå som kan sköta redovisningen för att säkerställa att den blir korrekt. 

En engagerad redovisningsbyrå i Skåne

Behöver du hjälp av en redovisningsbyrå i Skåne kan du vända dig till Andrea K Redovisning. Det är en liten redovisningsbyrå som erbjuder individuellt anpassade ekonomi- och redovisningstjänster för mindre och medelstora företag. De kan ta hand om daglig bokföring, deklaration, löneadministration, momsberäkningar, upprättning av bokslut, inkomstdeklaration med mera.

Det frigör tid för deras kunder att fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som de får full kontroll över ekonomin. För Andrea K Redovisning är det självklart att alla deras kunder får ett professionellt och personligt bemötande samt givetvis effektiv hjälp med redovisningen. 

Fler nyheter