Med hydraulik överförs energi

08 mars 2020 patrick_pettersson

Med hjälp av ett hydrauliksystem, eller hydraulsystem som det också kallas, kan man med en strömmande trycksatt vätska överföra och styra energin från en kraftkälla så att den utför en viss form av arbete. Till skillnad från mekaniska transmissioner, som har kraftiga begränsningar i reglerbarhet, kan ett hydraulsystem styras på en rad olika sätt för att åstadkomma en mycket hög verkningsgrad och precision i energiöverföringen. Av denna anledning har hydrauliken på många sätt revolutionerat den mobila maskinsektorn, och ökat såväl effektivitet som flexibilitet inom till exempel anläggnings- skogs- och jordbruksarbete. Även inom industrin, och många andra verksamheter, är användningsområdet stort.

 

Pumpar och ventiler är exempel på komponenter i ett hydrauliksystem

Ett hydrauliksystem gör det alltså möjligt att på ett väldigt smart sätt överföra, lagra och styra energi med hjälp av vätska. Termen hydraulik i sig brukar användas som ett samlingsbegrepp för de komponenter som ingår i ett hydrauliksystem. Här ingår till exempel pumpar som skapar tryck och flöde, ventiler som reglerar tryck och riktning på vätskan, och cylindrar eller motorer som skapar en rörelse. Den som är på jakt efter denna typ av komponenter har goda möjligheter att vara framgångsrik i sitt letande. Man kan med fördel vända sig till exempelvis GTH AB i Söderhamn.

 

 

Två huvudtyper av hydraulsystem

Hydraulsystem brukar delas in i å ena sidan hydrostatiska system och å andra sidan hydrodynamiska system. Hydrostatiska system är vanliga i sammanhang där kvoten mellan effekt och vikt måste vara hög, och de består av två enheter där den ena innehåller vätska med ett normalt tryck, och den andra en vätska med högt tryck. I en motor eller tryckcylinder omvandlas energin från den trycksatta vätskan till mekanisk energi. Hydrodynamiska system är motorer som drivs av vätska och används nästan enbart till energiöverföringar för olika typer av fordon. En automatväxellåda är ett bra exempel på det.

Fler nyheter