Med professionell hjälp från rekonstruktör kan en företagsrekonstruktion bli precis så lyckad som man önskar

17 augusti 2021 Cecilia Olsson

Företagsrekonstruktion är ett sätt att rädda ett företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska problem och riskerar att försättas i konkurs. Det finns företag som i grunden går bra, men som av en eller annan anledning hamnat i ekonomisk knipa. Med en rekonstruktion kan det vara möjligt att rädda ett annars framgångsrikt företag från att tvingas lägga ned. Det som avgör om det lönar sig att göra en rekonstruktion är företagets förutsättningar att kunna genomföra rekonstruktionsplanen med lyckat resultat och åter bli lönsamt. 

Ta reda på om det finns goda möjligheter att lyckas

För att kunna ta reda på om ett företag har de förutsättningar som krävs görs en noggrann undersökning. Det handlar bland annat om balans- och resultaträkningar, översikt över bolagets bankkonton, utdrag från skattekonto och andra underlag som gör det möjligt att sammanställa en bedömning. Visar det sig att företaget har goda förutsättningar att med hjälp av en rekonstruktion ta sig igenom krisen så kan det vara det som räddar företaget från att gå i graven. 

En bra plan ger goda förutsättningar

Väljer man i bolaget att satsa på företagsrekonstruktion så förbereder man, med hjälp av en rekonstruktör, en ansökan till tingsrätten i den ort där bolaget har sitt säte. En rekonstruktionsplan bör bland annat innehålla information om hur man ska utveckla bolaget och vilka förändringar man behöver göra för att företaget återigen ska bli lönsamt. Blir ansökan beviljad av tingsrätten så är det bara att börja arbeta för företagets överlevnad. Under rekonstruktionsprocessen fryses alla skulder och inga fordringsägare kan heller begära företaget i konkurs. 

Experter på företagsrekonstruktion

Finns det behov för en företagsrekonstruktion så kan man vända sig till RekonstruktionsGruppen. Där är det möjligt att få stöd och vägledning av en erfaren rekonstruktör som är specialist på ekonomi och affärsutveckling. RekonstruktionsGruppens kompetenta affärsrådgivare och advokater hjälper företag att hitta effektiva lösningar för en förbättrad lönsamhet.

Fler nyheter