Omsorg om våra vägar

07 mars 2020 william_eriksson

Vägar tar stryk av väder och vind, slitage och ålder, och ibland behöver vägarna därför renoveras eller byggas om. Det kan exempelvis innebära att man börjar från grunden med att gräva ur för att lägga i dränerande rör och bottenmaterial. Samtidigt kan man lägga ner belysningsrör och kablar, om det är aktuellt. Allt detta tar tid, eftersom man ofta arbetar på stora ytor, och eftersom man ofta också gör det samtidigt som trafiken är igång vid sidan av. För att kunna få en trygg och fungerande arbetsplats behöver man därför ta till sådana åtgärder som avstängningsmaterial, som kan underlätta arbetet och säkra arbetsplatsen.

 

Skydd vid vägarbete

Beroende på hur stort arbetet är, och om man kommer att ha ett arbete som löper vid sidan av pågående trafik, finns en del olika avstängningsmaterial som man kan ta till för att trygga arbetet, personalen och även kringgående trafik, så inga olyckor sker. Det är vanligt att man stänger av en hel fil, och då används ofta en skyddsbarriär av stora betongblock. Särskilt vanligt är detta då trafiken runt omkring håller hög hastighet. Och om vägen svänger så kan man sätta en trafikbuffert där, som är såväl en markering som ett påkörningsskydd.

 

 

Inhyrning för avstängning

Avstängningsmaterial i Stockholm kan man hitta exempelvis på http://www.hhrental.se/. Där kan man hyra såväl avstängningsmaterial som tjänster för att hjälpa till att säkerställa arbetsytan. Produkter som finns är skyltar, trafikbuffert, ta-balk, trafikreglering och trafikmarkeringar. Vill man så kan man även hyra in tjänster som exempelvis flaggvakt, målning av linjer, transport och utsättning av avspärrningsmaterialet, tillsyn av arbetsplats och TMA-fordon för skydd av tillfälliga arbeten. Det man väljer beror på hur länge arbetet ska pågå, hur stort arbetet är och om det sker avskilt eller nära öppen väg. Varje år skadas vägarbetare, så allt avstängningsmaterial är nödvändigt för en tryggare arbetsplats. 

Fler nyheter