Positionsgivare istället för mekaniska brytare

24 mars 2021 jonas_olsson

Det är inte lätt att få ett flöde eller ett produktionsband att löpa smidigt. Om du någon gång har sett äldre filmer från industrier eller producerande företag så går det att se hur det är ett stort antal kontrollerande personal på golvet. Var och en i färd med att se till att just deras maskin fungerar som den ska och att inget fallerar. I vissa fall rör det sig till och med om flera personer per maskin där var och en har sin funktion som ska kontrolleras. Idag har tekniken nått så pass långt att det nästan inte behövs någon personal alls på golvet längre. Istället använder man sig av det bästa inom teknologiska möjligheter så att det kan räcka med ett kontrollrum med några få anställda.  

Allt löper som det ska

För att beskriva vad en mekanisk brytare är så kan den mer eller mindre jämföras med strömbrytaren till en taklampa. Det är ofta en konstruktion som har olika lägen för av, på eller något mellanläge. På det viset går det att styra ett flöde och även korrigera flödet efter eventuella omständigheter som sker. Istället för en mekanisk brytare kan man idag välja en positionsgivare, som själv styr över flödet utan någon typ av mekanisk påverkan. Det är ett smidigt sätt att säkra ett jämnt och perfekt flöde trots att något kan hända på vägen men även vid händelser som är så pass små eller snabba att en mekanisk brytare inte hade hunnit med.  

Med en enkel kontroll

Dagens positionsgivare är mycket tåliga och hållbara. De är även så pass känsliga att de reagerar snabbt och korrekt på alla förändringar som sker i flödet. Men det är även mycket lätt att få statistik från dem, samt avläsa dem från ett kontrollrum. Därför är de inte bara säkra utan ekonomiska. 

Fler nyheter