Redovisning ger inblick i samhällets monetära verksamheter

06 mars 2020 patrick_pettersson

Redovisning är ett samlingsbegrepp för det arbete som alla företag och organisationer utför för att redogöra för sin finansiella verksamhet. Arbetet består i att dokumentera de inkomster och utgifter verksamheten har under det aktuella skatteåret, för att sedan sammanställa detta i en rapport inför bokslutsdagen. Utifrån den information som presenteras bestäms det bland annat hur mycket skatt företaget ska betala, men bokslutets innehåll påverkar också ett gäng andra intressenter. Till exempel kan verksamhetens finansiella position influera ägares beslutsfattande, finansiärers fortsatta stöd, samt hur anställda, kunder och övriga samhället ser på företagets framtid.

 

Innehåll och granskning

Det finns olika bestämmelser kring vad redovisningen ska innehålla, beroende på vilken sorts verksamhet som bedrivs, hur omfattande organisationen är, hur den ägs, och så vidare. Vanligtvis ingår dock en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och notapparat. En allmän riktlinje för bokföring och bokslut är att det ska göras enligt god redovisningssed, men i vissa fall kan ett företags redovisning komma att granskas av en tillsynsmyndighet, såsom Bolagsverket. Vid granskning av Bolagsverket skickas årsredovisningen in till huvudkontoret, och senare arkiveras den och görs tillgänglig för allmänheten. Det är företagets ägare och styrelse som bär ansvaret för att redovisningen är korrekt genomförd, och för att öka dess trovärdighet kan en revisor kallas in för att göra ett uttalande.

 

 

Redovisningskonsulter kan ge stöd

För personer som driver eget företag kan bokföring och redovisning tyckas vara en både krånglig och tidskrävande process. Många föredrar därför att outsourca den till en redovisningskonsult, som genom en fullmakt då får tillgång till alla relevanta dokument och uppgifter som ska ingå i bokslutet. Redovisningskonsulten genomför deklarationen, och kan även fungera som stöd i kommunikationen mellan organisationen och Skatteverket. Om du driver ett företag och söker redovisning i Tyresö kan du konsultera Tyresö Redovisning. Läs mer om deras tjänster här: https://www.tyresoredovisning.se/.

Fler nyheter