Telelösningar – många och olika

10 november 2019 admin

Telelösningar är egentligen ett samlingsbegrepp för olika tjänster. Det första man kanske tänker på är telefoni och det är helt rätt.  Fast telefonväxel, växel med headset och olika skräddarsydda tjänster ingår i telelösningarnas breda arbetsområden.

 

Oftast förknippas telelösningar med större företag som behöver växelsystem och passande och kostnadseffektiv tele-, och data kommunikation. Företag är utan tvekan telelösningarnas största kunder även om det i vissa fall kan förekomma privatkunder också.

 

Förutom den klassiska telefonväxeln har digitaliseringen introducerat flera nya begrepp inom telelösningarna. Ett av dem är de så kallade molntjänsterna.

 

 

Molntjänster – en av de vanligaste telelösningarna

 

För några år sedan var ordet molntjänster inte lika bekant som idag. Vad betyder egentligen molntjänster? För att förklara det enkelt så är det att hyra in en digital plats åt ens server.

 

Om ett företag eller en privatperson väljer att ha sin server utanför bostaden respektive kontorslokalerna går det att hyra in en virtuell plats åt den. Rent fysiskt befinner sig alltså inte serven på samma ställe där man jobbar.

 

Detta görs delvis för att underlätta sig själv, delvis av säkerhetsskäl. Det anses vara säkrare att ha sin server på en skyddad virtuell plats där ett företag ansvarar för all form av security. Alla serverar innehåller känslig och viktig information, därav även det stora säkerhetsbehovet.

 

Var ska man vända sig?

 

Telelösningar är väldigt vanliga idag och erbjuds av ett flertal olika företag. Tjänsterna är så många och varierade vilket lätt kan leda till förvirring.

 

Enklast är det att läsa lite om tillgängliga lösningar på nätet och pricka in vad man behöver. Därefter kan man söka sig fram till en firma som erbjuder sådana tjänster. Giganterna inom svenska telelösningar är ganska självklara namn. Vill man däremot anlita en mindre firma bör man även titta på dess referenslista för att få en uppfattning om arbetssätt och servicenivå.

Fler nyheter