Utrustning för laboratorier och sjukhus

14 mars 2020 patrick_pettersson

De flesta kommer inte i kontakt med medicinforskning eller prövning av läkemedel, även om vi får njuta av resultaten. Självklart kan ingen greppa allt som pågår bakom kulisserna, men några saker kan vara intressanta att känna till. Vad är det de pysslar med på labbet? Hur snabbt går det att få fram en ny behandlingsmetod?

 

Kunskap och teknik

På laboratoriet finns mikroskop och datorer. Vanligtvis undersöks mänsklig vävnad eller kroppsvätskor av laboratorietekniker eller annan medicinskt utbildad personal. De letar sjukdomar och ställer diagnoser, forskar och försöker hitta bot. Några vanliga sysslor är:

 

  • samla blod- eller vävnadsprover från patienter
  • testa och analysera kroppsvätskor
  • undersöka celler
  • ange resultat och registrera testdata för rapporter

 

Även livsmedelsbranschen och kemisk industri jobbar i laboratoriemiljö. Även där  är det viktigt med exakthet och hygien. Det är kostsamt att smutsa ner en påbörjad process och inte läge att ha för bråttom. 

 

Pipetter i mängder

Glasrören, eller pipetterna fungerar som ett sugrör och flyttar vätska mellan olika kärl under kontrollerade former och med strikta krav. De finns i alla möjliga storlekar och material, exempelvis glas men också digitalt kopplade till elektronik och datainsamling. Några olika varianter är pasteurpipetter och serologiska pipetter. När du tar ögondroppar använder du sannolikt också en typ av engångspipett. Den första pipetten fick sitt patent i Tyskland i slutet av 1950-talet.

 

Person Putting a Drop on Test Tube

 

Nya läkemedel tar tid

Många framstående forskare är upptagna med att ta fram bättre mediciner eller med att spåra sjukdomar innan symptomen syns. För att vara säker på att läkemedlen inte är farliga måste de testas, ibland på djur, ibland på människor. Det är lätt att bli otålig över att det tar lång tid och kostar mycket pengar, men egentligen finns inget val. Genom historien har människan gjort ett antal misstag som orsakat lidande och död, för att man inte kände till vad läkemedlet kunde göra.

Fler nyheter