Skickliga tillverkare av plastprodukter

30 november 2020 patrick_pettersson

Idag försöker man skära ner på användningen och tillverkningen av plast i stort. Men det sker samtidigt en stor forskning där målet är att ta fram produkter som är av ett plastliknande material som är återvinningsbart. Redan idag finns det också ett retursystem som besparar jordens resurser mycket påverkan. Och ibland får man försöka hitta alternativ samtidigt som man fortsätter sina ordinarie produktioner.

För en tillverkare av plastprodukter idag handlar det om att skapa produkter som fungerar i sin roll men som samtidigt är återvinningsbara. Det ska även vara motiverat att produkten är så pass bra i sitt material att man inte kan ersätta den med något annat. Inom vård och forskning finns det exempel på produkter där det bästa materialet är plast.  

 

Hållbarhet och funktion

Som material är plast mycket funktionellt inom medicintekniska produkter. Det är ett material som är lätt att rengöra och som är starkt och hållbart. Man använder det som behållare, hållare, hängare, mätinstrument, skydd, hopkopplande element, skal och en mängd annat nödvändigt.

Plast är även lätt att markera med gravyr om man vill använda det till mätning av längd, mängd eller temperaturer. Till skillnad mot metall och glas går det inte lika lätt sönder och gör inte heller så stor skada om det skulle gå itu, vilket är mycket viktigt med tanke på det område som det används inom.  

 

 

Från ritning till skrivare

Med hjälp av CAD/CAM och en 3D-skrivare kan man göra prototyper till färdiga produkter. Det gör att man lättare kan prova sig fram innan man startar en större tillverkning av en produkt. Och om man behöver göra en korrigering manuellt så kan man lättare få in det i ritningen i efterhand. 

Idag är det vanligt att man arbetar på detta digitala sätt. Antingen man finns nära skrivaren eller om man skickar sina ritningar till en annan plats. 

Fler nyheter