Hur Stockholm bekämpar brottslighet med hjälp av övervakningskameror

31 oktober 2022 Helen Johansson

Övervakningskameror blir allt vanligare

Under de senaste åren har användningen av övervakningskameror blivit allt vanligare i städer runt om i världen. Medan vissa människor ser denna trend med misstänksamhet finns det många som ser den som en nödvändig åtgärd för att bidra till att minska brottsligheten. Den svenska staden Stockholm är en sådan plats som har anammat kameraövervakning som ett sätt att hålla sina medborgare säkra. Låt oss ta en närmare titt på hur detta system med kameraövervakning i Stockholm fungerar och vilken inverkan det har haft på brottsligheten i staden.

image

Stort antal kameror som ska övervakas

Hur systemet fungerar
Övervakningssystemet i Stockholm består av över 500 kameror som övervakas dygnet runt av ett team av säkerhetspersonal. Dessa kameror är strategiskt placerade på platser med hög trafik som tunnelbanor, parker och torg. Om ett brott begås i ett av dessa områden kan filmerna från kamerorna användas för att identifiera gärningsmannen och ställa honom eller henne inför rätta

Förutom att avskräcka från brott har kamerorna också använts för att lösa fall som annars skulle ha gått i graven. När en bomb exploderade i centrala Stockholm 2010 kunde polisen till exempel använda bilder från övervakningskamerorna för att identifiera de misstänkta och ställa dem inför rätta

Inverkan på brottsligheten
Sedan övervakningskamerasystemet infördes har brottsligheten i Stockholm minskat betydligt. Enligt en studie har antalet rån i staden faktiskt minskat med 21 procent sedan 2006. Denna minskning kan till stor del tillskrivas det faktum att potentiella brottslingar vet att de övervakas och därför är mindre benägna att begå brott.

Det är tydligt att Stockholms investering i övervakningskameror har gett resultat – inte bara när det gäller att avskräcka från brott utan också när det gäller att hjälpa till att lösa brott som redan har begåtts. I takt med att vår värld blir alltmer digitaliserad är det troligt att vi kommer att få se fler och fler städer följa Stockholms exempel och införa liknande system i ett försök att hålla sina medborgare säkra. Tack för att du läste!

Fler nyheter