Konsulter ger experthjälp där den behövs

07 mars 2020 patrick_pettersson

Konsulter är yrkespersoner som ger rådgivning inom ett specifikt område. De kan erbjuda sina tjänster från ett eget företag, eller som anställda hos en konsultfirma. Företag anlitar ofta konsulter i lägen då en viss typ av kunskap saknas bland den egna personalen, och behovet av tillgång till den specifika expertisen är begränsad till en viss tidsperiod. Beroende på område och typ av uppdrag kan konsulten arbeta mer eller mindre integrerad i företagets dagliga verksamhet. För vissa projekt utförs konsultjobbet i företagets lokaler, med en roll som liknar ordinarie anställda, och för andra arbetar konsulten på distans, ibland som del i en projektgrupp.

 

Konsultföretag och konsultmäklare

Att ta hjälp av konsulter blir alltmer vanligt, och därför finns nu för tiden även företag som är specialiserade på att hjälpa andra att hitta rätt sorts konsult för ett visst uppdrag. Såna företag kallas konsultmäklare. Det finns även större företag som anställer konsulter inom flera olika, breda yrkesområden. Om du arbetar på konsultbasis som socionom, sjuksköterska, fysio-/arbetsterapeut eller i chefspositioner och letar efter ett företag som kan förmedla dina tjänster till potentiella klienter kan du till exempel vända dig till Te Crea Care.

 

 

Bemanningskonsulter fungerar som tillfälliga resurser

På senare år har det blivit allt vanligare att företag anlitar konsulter istället för att anställa mer personal. Anledningen till detta är främst att det låter arbetsgivaren vara flexibel när verksamhetens ekonomiska situationen är i ett osäkert läge. Den här typen av konsult kallas bemanningskonsult, eftersom personen snarare fungerar som en extra personalresurs än en utomstående part som bidrar med kunskap som skiljer sig från de anställdas. Om företaget plötsligt behöver minska sina kostnader är det mindre omständigt att avsluta samarbetet med en konsult än en vanlig anställd, och det går även lättare att omplacera personen i en annan del av verksamheten om det skulle behövas.

Fler nyheter